Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı; yöneticilerin ve organizasyonların, karşılaştıkları yönetim ve işletme sorunlarını analiz edip çözüme kavuşturmalarına, yeni iç ve dış fırsatları tespit ederek etkin olarak kullanmalarına, organizasyonun performansını arttırmalarına ve hedeflerine erişmelerine yardım sağlayan bağımsız bir profesyonel danışmanlık hizmetidir.

Bizimle birlikte, Sorunların üstesinden gelerek, Fırsatları yakalayarak, İş süreçlerinizi oluşturup Kurumsal dönüşümü gerçekleştirerek hedeflerinize ulaşıp Geleceğinize Dokunun.

Hizmet Sürecimiz

Başlangıç

Görüşme, sorunların dinlenmesi ve ilk teşhis

Planlama ve Danışmalık kapsamının belirlenmesi

Teşhis

Verilerin toplanması, derlenmesi ve analizi

Değişimlerin tespit edilmesi

Sonuçların raporlanması

Eylem Planı

Çözüm alternatiflerinin oluşturulması ve sunulması

Müşteri ile birlikte değerlendirilmesi

Uygulamaların planlanması

Uygulama

Uygulamaların kontrolü

Düzeltme ve değerlendirme

Sonlandırma

Takip aşamasının planlanması

Sonuçlandırma

 • Organizasyonel Amaç ve Hedeflere ulaşmak
 • Yönetim ve İşletme sorunlarını çözmek
 • Yeni fırsatları tespit edip kullanmak
 • Öğrenmeyi geliştirmek
 • Değişiklikleri uygulamak
 • Toplam performans düşüşü yaşandığında,
 • Personel arasında memnuniyetsizlikortaya çıktığında,
 • Sektörün geleceği ile ilgili belirsizlikler söz konusu olduğunda,
 • Kriz olarak ifade edilecek durumlarda,
 • Başarının tekrarnasıl yakalanacağının belli olmadığında,
 • ,
 • Stratejik yönlenmenin sağlanamaması halinde,
 • ,
 • Üretim, Pazarlama, Teknoloji, Organizasyon vb gibi yönetim işlevlerinin karşılıklı ve çok yönlü etkileşim sorunlarınınyaşandığında,
 • İşletmenizde yoğunluk nedeniyle fark edilemeyen, aksayan yönlerin dışarıdan bakan gözlerle değerlendirilmesi ve objektif önlemler alınması,
 • Organizasyonun ve kişilerin görev tanımlarının belirlenmesi ile kişisel ihlallerin azalması,
 • Aidiyet duygusunun ve görev bilincinin artması,
 • Eğitimlerle farkındalık yaratarak iletişim etkinliğinin sağlanması,
 • ,
 • Katılımcılığın ve işyerini sahiplenme duygusunun arttırılması,
 • ,
 • Kişi hedeflerinin kuruluş hedeflerine endekslenmesi ve şirket kültürünün oluşturulması.

Genel ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Başlangıçta özel bir alanda görünen sorun diğer yönetim alanları ile bağlantılı veya organizasyonun tamamını olumsuz etkileyen daha derin bir sorunun belirtisi olabilir.

Deneyim sahibi danışmanlarımız çok yönlü yönetim sorunlarının çözüm sürecinde ve organizasyonun stratejilerinin etkin ve sürdürülebilir olarak yeniden oluşturulmasında yardımcı olacaktır.

Pazarlamada Yönetim Danışmanlığı

Acımasız ve yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde firmaların hayatta kalması piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlaması ve öngörü ile hareket etmesine bağlıdır.

Deneyim sahibi danışmanlarımız başlangıçta pazarlama stratejilerinizin oluşturulmasında, sonrasında uygulama seviyesinde görev alaraksizi rakiplerinizden farklı kılacak sonuçlara ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı

Şirket stratejilerine uygun iş akışları ve süreçlerin etkin olarak hayat bulması ancak teknoloji ile mümkündür.

Deneyim sahibi danışmalarımız teknoloji uygulama konusunda“Neden? Ne? Hangisi? Nasıl?” sorularına cevap vermenize ve beklenen sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Toplumsal, ekonomik, teknolojik gibi değişimlerin neden olduğu dalgalanmalar kuruluşları yeniden organize olma, küçülme, dış kaynak kullanımı, şirket satın alma, birleşme veya bölüm kapatma gibi sonuçlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Deneyim sahibi danışmalarımız kurumsal dönüşüm sürecinizde organizasyonu “dönüşüme hazırlama olası dirençlerin üstesinden gelme ve hedeflenen sonuçlara ulaşmanızda yardımcı olacaktır.