" Mega Teknik Danışmanlık

İş Güvenliği Uzmanlığı

A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile işyerlerinde yapılan çalışmalar:

- Risk Değerlendirmesi

- Acil Durum Planlarının Hazırlanması

- İş Güvenliği Eğitimleri

- İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan dokümanlar aynı zamanda OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi'nin temelini oluşturmaktadır.

İşyerindeki iç ve dış tehlikelerin verebileceği zararları ve önceden alınabilecek tedbirleri belirleme ve analiz etme çalışmalarıdır.

Hizmet Aşamaları:

- Risk Değerlendirme Çalışma Grubu'nun oluşturulması

- Çalışma Grubuna Risk Değerlendirme Eğitimlerinin verilmesi

- Risk Değerlendirme için gerekli dokümantasyonun hazırlanması

- Tehlikelerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Derecelendirilmesi

- İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapılması

- Gerekli önleyici faaliyet planlarını Kontrol Önlemlerinin hazırlanması ve uygulamaya alınması

- Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme

İşyerinde olası acil durumları (doğal afet, kaza, yangın, patlama vb.) için mevzuata uygun önleme, uygulama ve takip çalışmalarıdır.

Hizmet Aşamaları:

- Olası acil durumların tespiti

- Acil durum planlarının hazırlanması

- Acil durum ekiplerinin oluşturulması

- Saha çalışmalarının (toplanma bölgeleri, işaretleme çalışmaları vb.) yapılması

- Periyodik olarak eğitim ve tatbikatların yaptırılması

- Tatbikat raporlarının oluşturulması

- Değerlendirme çalışmalarının yapılması

İşyeri için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında mevzuatlar gereği ve risk değerlendirmeler sonucu belirlenen eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarıdır.

Hizmet Aşamaları:

- Eğitim planlarının oluşturulması

- Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi

- Değerlendirme çalışmalarının yapılması

İşyeri için İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında mevzuatlar gereği yasal uygunluğunun tespit edilmesi ve periyodik olarak takibi için yapılan denetim çalışmalarıdır.

Hizmet Aşamaları:

- İşyerinin İncelenmesi, ön durum tespiti ve raporlanması

- İşyerinin periyodik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi ve raporlanması

- Değerlendirme çalışmalarının yapılması