" Mega Teknik Danışmanlık

İnsan Kaynakları

Mevcut kurum kültür yapısının belirlenmesi, iş analizi ile işin tanımı ve görevin gerektirdiği yetkinliklerin (bilgi, beceri, eğitim ve tecrübe) belirlenmesi, aday havuzunu oluşturulması, yapılandırılmış mülakat sistemi-kişilik envanterleri-yetenek testleri uygulamaları, referans araştırması ve İş Kanunu’na uygun iş sözleşmesi hazırlanmasını kapsayan sürecin yürütülmesidir.

Verimlilik ve karlılığı artıma yolundaki ikinci önemli basamak, nitelikli insan gücünün Kurum hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak şekilde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Etkin bir performans yönetimi sistemi, motivasyonu arttırır, şirket içi iletişimi kuvvetlendirir ve kurumun hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkıda bulunur.

Muhtemel bir yatırım kararı öncesinde, yatırıma konu olacak şirketin mevcut personel yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmayı sağlayan bir çalışmadır. Organizasyon yapısı, kurum kültürü, iş tanımları, personel mülakatları-kişilik envanterleri gibi uygulamalar ile insan kaynaklarının röntgeni çekilir.

Ekibin birbiriyle olan etkileşimlerinin incelenmesidir. Ekip içi iletişimi kuvvetlendirme, görev dağılımı, kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi veya yeni katılacak üyelerin hangi profilde seçilmesi gerektiği gibi konularda yardımcı olur.

İşe yerleştirme, organizasyonel değişiklikler, atama ve terfilerde uygulanan bu yöntemde, gerekli yetkinlikleri ölçmek üzere vaka çalışmaları, grup çalışmaları, senaryo uygulamaları kişilik envanterleri, yetenek testleri gibi birden fazla değerlendirme aracı kullanılır.