Profesyonel Koçluk

Koçluk Nedir?

Koçluk; kişinin kendisini tanımasına, değerlerini fark etmesine, kendisine güvenmesine, yetkinliklerini geliştirmesine, bireysel ve profesyonel potansiyelini maksimum düzeye çıkarmasına, sağlıklı hedefler belirlemesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan, gelecekle ilgili düşündüren ve ilham veren yaratıcı bir süreçtir.

Ne Değildir?

 • Danışmanlık değildir
 • Psikolojik danışmanlık değildir
 • Mentorluk değildir.
 • Eğitmenlik değildir
 • Yönetici Koçluğu hem bireysel hem kurumsal etkinliğin artırılması için sağlıklı hedefler belirlemek ve gerçekleştirme sürecinde karşılaşılacak sorunların üstesinden gelmek amacıyla kişinin kendisini tanıması, farkındalık kazanması, potansiyellerinin açığa çıkarılması, yetkinliklerinin ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir destek aracıdır.

  Yönetici koçluğu hangi alanlarda fayda sağlar;

 • Liderlik ve Yönetim özelliklerini geliştirmede,
 • İletişim becerilerini geliştirmede,
 • Karar verme ve uygulama becerilerini geliştirmede,
 • Kişisel ve kurum hedeflerinin bütünleşmesinde,
 • Kendisi ve ekibinin motivasyonunun arttırılmasında,
 • Stres yönetiminde,
 • Kariyer planlamasında,
 • İş-özel hayat dengesi oluşturmada.
 • Bireysel Koçluk kişinin potansiyelini fark etmesi, kendi vizyonunu oluşturması, hedeflerine ulaşmasını sınırlayan durum ve koşulları değiştirmesi için almış olduğu profesyonel destek sürecidir.

  Bu süreç kişiyi kendi yaşamının lideri olacağı konuma ulaştırmayı hedefler.

  Bireysel Koçluk hangi alanlarda fayda sağlar;

 • Performans için gereken özel becerilerin edinilmesi ve bu becerileri başarıyla uygulamasında,
 • Kişisel gelişimde,
 • İş-yaşam dengesi kurulmasında,
 • Pozitif değişim alanları belirlemede
 • Hedefleri belirleme ve önceliklendirmede
 • Stratejileri netleştirmede,
 • Engellerin farkına varma ve üstesinden gelmede
 • Takım Koçluğu; takımı oluşturan bireylerin ortak hedef doğrultusunda birlikte uyumlu çalışmaları ve verimli sonuçlar elde etmelerini saylayacak etkin bir süreçtir.

  Bu süreçte;

 • Takım üyeleri, birlikte ve daha etkin olarak çalışırlar,
 • Takım / Kurum ortak hedefine odaklanırlar,
 • Çatışmalar azalır, İletişim güçlenir ve ilişkiler gelişir,
 • Birbirlerinin gelişmesine yardımcı olurlar,
 • Kendine güven artar ve sorumluluk bilinci oluşur,
 • Kuruma bağlılıkları artar,
 • Yaratıcı fikirler ve fırsatlar oluşur,
 • Kaynaklar daha etkin kullanılır,
 • Çalışan memnuniyeti dışa yansır ve Müşteri memnuniyeti artar, dolayısıyla verimlilik ve karlılık artar.